Erik Jan Vinke

Erik Jan Vinke
Mijn naam is Erik Jan Vinke. Ik ben afkomstig uit Doornspijk een mooi boerendorpje aan de rand van de Veluwe. Inmiddels woonachtig in het net zo mooie en historische Kampen. Naast dit geografisch gegeven ben ik ook maatschappelijk actief. Zowel in het onderwijs als in de politiek. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat er een verband is tussen mijn geografische afkomst, mijn huidige woonplaats en mijn interessegebieden. Wie zal het zeggen?
Al in mijn jonge jaren kroop ik met een boekje in een hoekje van de bank. Lezen, lezen en nog eens lezen. Beginnend bij spannende oorlogsboeken, via de thrillers naar een biografie van de filosoof Emanuel Levinas. In de loop der jaren is mijn interessegebied dan ook behoorlijk breed geworden.
Toen ik werd gevraagd om recensies te schrijven voor Boeken Bloggenderwijs, was de bedenktijd kort. Wat is nu mooier dan het lezen van boeken en daar iets zinnigs over publiceren? Iedere dag sta ik, als docent maatschappijleer, voor klas 3 en 4 vmbo. Ik probeer hen te laten zien hoe onze maatschappij functioneert, waar er problemen ontstaan en hoe deze wellicht opgelost kunnen worden. Om dit op een goede manier te doen moet ik mijn eigen messen scherp houden. Daar is veel kennis voor nodig. Zowel actuele als historische. Daarom is het voor mij ook een logische stap om mij met name te richten op boeken die geschreven zijn vanuit een maatschappelijke context, over politieke ontwikkelingen of historische gebeurtenissen.
Ewald Mackay verwoord zijn gedachten op prachtige wijze wanneer hij naar de boeken in zijn eigen boekenkast kijkt:
“Achter al de ruggen en kaften gaan werelden schuil van schrijvers en denkers, schilders en componisten. Velen van hen leven niet meer, maar hun stemmen spreken nog altijd door middel van hun boeken, schilderijen en composities. Het is alsof ik mag aanzitten aan een groot gastmaal en al deze mensen mag ontmoeten.”
Wanneer je als lezer van boeken dat beseft, dan hebben boeken zo ontzettend veel meerwaarde! Dat wil ik graag delen door een eerlijk beeld te geven over boeken en hun schrijvers. Ik zal dat doen als christen, voor iedere bezoeker van Boeken Bloggenderwijs!