Jan Jaap Karsten

Jan Jaap

Wie is Jan Jaap nou helemaal? Dat is een uitermate filosofische vraag, want wat maakt de mens tot wie hij is? Zijn relaties? Zijn herkomst? Zijn werk of opleiding? Waarschijnlijk het melange van al deze en andere dingen, dus hier volgen er een paar.

Jan Jaap is een geboren Twent, afkomstig uit Rijssen. Inmiddels in Kampen beland, gelukkig getrouwd en vader van vier schatten van kinderen, op wie hij met wisselend succes de liefde voor het geschreven woord probeert over te dragen.

Jan Jaap haalde zijn doctoraal Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Utrecht en doceerde jaren Nederlands op een middelbare school. Inmiddels werkt hij al weer enige jaren als uitgever bij uitgeverij Jongbloed. Als bijbaantje schreef hij jaren recensies voor het Nederlands Dagblad, maar dat viel niet te combineren met het uitgeefwerk.

Maar omdat de inkt kruipt waar hij niet gaan kan, schrijft Jan Jaap nu korte boekbesprekingen voor een maandblad. In uitgebreide vorm komen deze recensies ook op deze blog terecht. Allemaal op persoonlijke titel.

Niet onbelangrijk: Jan Jaap is christen. Niet dat hij zich daarom beperkt tot uitsluitend christelijke publicaties, wel dat er door een christelijke bril naar gekeken wordt.